Splitsingsvergunning

U heeft een splitsingsvergunning nodig als u een pand of een appartementenrecht wil laten splitsen voor privé- en gemeenschappelijk bezit. Als u een huidige appartmentensrecht wil aanpassen of wijzigen heeft u een splitsingstekening nodig. In Amsterdam voor een vergunning om een gebouw te laten splitsen heeft u nodig:

- Inschrijving Vastgoedbelang voor de 'Gedragscode Splitsen Amsterdam'
- Puntentelling voor elke woning, vrom heeft informatie
- Bouwkundig opnamerapport, kwaliteitseisen checklijst
- Funderingsrapport,
- Keuringsrapport gas en elektra,
- Omgevingsvergunningaanvraag (bouwvergunning),
- Bouw- en Splitsingstekening.

Of een vergunning wordt verleend hangt af van verschillende factoren; het bouwjaar, bestemmingsplan en locatie van het pand. Voor gebouwen tot 1940 is het verkrijgen van een splitsingsvergunning vereist en vaak beperkt. De vergunning wordt bij het stadsdeel aangevraagd. Voor gebouwen na 1940 is een splitsingsvergunning niet vereist.

Splitsings_cases

KING kan u door het hele vergunningsproces begeleiden.

Heeft u een pand en wilt u het splitsen of samenvoegen dan kan de regelgeving complex zijn, KING kan u door het hele vergunningproces begeleiden. KING, met jaren ervaring, heeft goede relaties opgebouwd met makelaars, notariskantoren, overheidsinstellingen, en natuurlijk particulieren.